Godziny pracy:   poniedziałek 8:30 – 16:30;   wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30;   piątek 7:30 – 14:30

WYDZIAŁ  GEODEZJI,  KARTOGRAFII  I  KATASTRU

telefony:  (41)  386-32-38,  386-17-51,  386-33-47 (PODGiK)    fax:  (41)  386-75-11
e-mail: gkk@powiatjedrzejow.pl

Osoba

Zakres terytorialny / kompetencje

Lokal

Telefon (Wew)

E-mail

Lucjan ŚREDNICKI

Naczelnik wydziału, Geodeta powiatowy

18

61

ls@geo2602.pl

Robert MAJCHER

Zastępca naczelnika wydziału

28

60

rm@geo2602.pl

Izabela OZGA
Sekretariat
18
49
sekretariat@geo2602.pl

I piętro – Referat Katastru i Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu

Realizacja wniosków dot. wypisów i wyrysów dla nieruchomości, sporządzanie kopii map ewidencyjnych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie postanowień sądowych, decyzji i innych dokumentów, wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego oraz zmianie numeracji i powierzchni działek, rejestracja umów dzierżaw, korespondencja i sprawy bieżące dot. Ewidencji gruntów i budynków, obsługa interesantów, prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych, Prowadzenie narad koordynacyjnych, prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, projekt e-Geodezja

Osoba

Zakres terytorialny / kompetencje

Lokal

Telefon (Wew)

E-mail

Gabriela Włoszczyk
Postępowania administracyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków
25
60
-
Dorota Dziopa
Obsługa interesantów z terenu: Jędrzejów - miasto, Gmina Sobków Korespondencja i sprawy bieżące dot. ewidencji gruntów i budynków
20
69
dd@geo2602.pl
Edyta Guździk
Obsługa interesantów z terenu: Nagłowice i Wodzisław prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych
20
51
eg@geo2602.pl
Anna Kalisz
Obsługa interesantów z terenu: Jędrzejów - obszar wiejski, Oksa
19
68
ak@geo2602.pl
Milan Gola
Obsługa interesantów z terenu gmin: Imielno, Małogoszcz - miasto i obszar wiejski
19
50
mg@geo2602.pl
Karolina Łabędzka
Obsługa interesantów z terenu: Słupia; Sędziszów - miasto i obszar wiejski narady koordynacyjne (ZUD)
21
59
kl@geo2602.pl
Urszula Krzemień
Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), zapytania komornicze System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego projekt e-geodezja
25
55
uk@geo2602.pl
Renata Musiał
Narady Koordynacyjne (ZUD) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
24
59
rw@geo2602.pl
Piotr Kalemba
Informatyka, infrastruktura IT, systemy operacyjne i geoinformatyczne System Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego [geoPortal]
18
20 (budynek 11-go listopada 83)
29

informatyk@powiatjedrzejow.pl

parter, Ip. – Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, sytuacyjno-wysokościowej oraz kopii dokumentów zasobu, udzielanie informacji i obsługa interesantów, weryfikacja wyników prac geodezyjnych przekazywanych do zasobu, wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia opracowań geodezyjnych do zasobu, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej na podstawie opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych w formie elektronicznej i papierowej

Osoba

Zakres terytorialny / kompetencje

Lokal

Telefon (Wew)

E-mail

Rafał Piasecki

Urszula Musiał

Katarzyna Łukasik
Ewidencjonowanie i weryfikacja operatów technicznych: inwentaryzacje powykonawcze, mapy do celów projektowych. Aktualizacja mapy zasadniczej. Wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia opracowań geodezyjnych do PZGiK.
I p. 18a
23
rp@geo2602.pl

um@geo2602.pl

kl@geo2602.pl
Zofia Krzemień

Małgorzata Marcinkowska

Monika Skrzypiec - Kot
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
(tradycyjnych i elektronicznych), udostępnianie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, kopii materiałów zasobu, archiwizacja dokumentów, prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
18
62
zk@geo2602.pl
Małgorzata Marcinkowska
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
(tradycyjnych i elektronicznych), udostępnianie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, kopii materiałów zasobu, archiwizacja dokumentów, prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
18
52
mm@geo2602.plMonika Skrzypiec - Kot
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
(tradycyjnych i elektronicznych), udostępnianie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, kopii materiałów zasobu, archiwizacja dokumentów, prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
18
53
msk@geo2602.pl

II piętro – WYDZIAŁ  GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI  I  OCHRONY  GRUNTÓW

Wydział zajmuje się sprawami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jędrzejowskiego oraz Skarbu Państwa, wywłaszczeniem nieruchomości i ich zwrotem, ograniczaniem prawa własności oraz ochroną, gruntów rolnych i leśnych
telefon:  (41)  386-58-00              e-mail:  wgn@powiatjedrzejow.pl